Maruz kaldıkları veriyle başa çıkabilmeleri için otizmli bireylere zaman tanıyın.

Be kind to yourself, Yours daughter are listening